Grupy parafialne

2021-11-18 11:56

ZA 1 % 2020Na apel Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zabytkowego Kościoła

w Bobrownikach o przekazanie 1% podatku dochodowego

odpowiedziało 150 podatników, którzy w ten sposób wsparli działania

na rzecz dziedzictwa kulturowego naszej małej Ojczyzny.

W ich gronie jest 107 osób wymienionych na zamieszczonej poniżej liście

oraz ... osoby, które na podanie swych nazwisk nie wyraziły zgody.

Wszystkim im serdecznie dziękujemy.


Suma przekazanych przez podatników cząstek obowiązkowej daniny

obywatelskiej to 7 575,60 zł.

Kwota ta będzie wkładem w realizację zadania

pn. Odsłonięcie malowideł na ścianach i stropie prezbiterium kościoła.

******************************************************

1% podatku dochodowego przekazali m.in.:

Bacia Helena, Balcerowska Henryka, Berez Waldemar, Buba Teodozja,
Cieśla Maria z.d. Potępka, Czarnecka Bożena, Czarnecki Janusz,
Czernikarz Marek, Duda Jan, Dyszy Alina, Fajkis-Bacia Urszula,
Flak Grażyna, Forreiter Jan, Forreiter Justyna,
Gajdzik Edward, Gajdzik Halina, Grzelewska Małgorzata,
Grzelewska Wiesław, Halińska Adam, Halińska Barbara,
Iwańska Barbara, Jaszczur Jan, Jaszczur Wanda, Kajdas Ryszard,
Karch Maria, Komorowska Jadwiga, Komorowski Mirosław, Kozłowska Maria,
Krawiec Sławomir, Krawiec Zenona, Latosik Grażyna, Latosik Zbigniew,
Lesiński Paweł, Maczuga Aleksandra, Malinowska Anna, Malinowski Rafał,
Mańka Halina, Mendrak Piotr, Miara Tadeusz, Nowak Łukasz,  
Olszówka Bożena, Olszówka Janina, Olszówka Krzysztof,
Olszówka Ryszard, Olszówka Teresa, Ożóg Jolanta,
Palacz Lidia, Pamuła Mirosława, Panek Henryka, Panek Rafał,
Panek Stanisław, Pawłowska Grażyna, Potępka Irena, Potępka Daniel,
Pudo Tamara, Pudo Ryszard, Rabsztyn Danuta, Rabsztyn Mirosław,
Rapota Czesław, Rapota Halina, Rapota Jacek, Sikora Jolanta,
Skrzypiec Jadwiga, Sokoła Wiesław, Stanecka Wanda, Stawarz Bożena,
Stawarz Janusz, Szczurek Stanisław, Szewczyk Rafał, Pudo Ryszard,
Pudo Tamara, Targosz Zdzisław, Tkacz Izabela, Tkacz Roman,
Wardulińska Elżbieta, Węgrzyn Jadwiga, Wieczorek Anna,
Wieczorek Jarosław, Wieczorek Kazimierz, Wieczorek Mariola,
Wieczorek Wiesława, Witek Maria, Wójcik Monika, Wyderka Donata,
Wyderka Józefa, Wyderka Krystyna, Wyderka Zbigniew, Wylężek Henryk,
Wymysło Kazimiera, Zabiegała Zdzisław, Zabieglińska-Mendrak Anna,
Ziomek Bolesław, Żyrek Helena, Żyrek Małgorzata – mieszkańcy Bobrownik;
Bury Janina z Gliwic,
Dyszy Grażyna i Dyszy Stanisław oraz Świeboda Anna z Rogożnika,
Malinowska Anna i Malinowski Rafał oraz Bogumiła Preg i Henryk Preg
z Tarnowskich Gór, Sowała Tadeusz z Wojkowic,
Duda-Skupień Anna oraz Waler Janusz i Waler Joannaz Siemoni,
Kukulak Bogumiła z Bytomia.


............................................ WSZYSTKIM SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ !

 

.............................................................