Grupy parafialne

2022-01-09 13:15

Darczyńcy-rok 2021


DARCZYŃCY NA RZECZ ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA W ROKU 2021

WPŁATY NA KONTO LUB DO KASY ZABYTKOWEGO KOŚCOŁA

Józef Skubacz • U.P. EDEN Leszek Dyszy.
Aldona i Lucjan Antończakowie
Agnieszka Słowik • Rodzina Cz.M. Radeckich i M.W. Kasperczyków • Zofia Muc
Henryk Malina • Maria Kołodziejczyk • Jolanta i Henryk Wadowscy
Waldemar Berez • Roman Dyszy • Stefan Krzywicki
Teresa i Tadeusz Michalikowie • Krystyna Nocuń
Renata Panek • Bożena Rogula • Jadwiga Skrzypiec-Skowronek
Anna i Franciszek Skupieniowie • Halina i Włodzimierz Swobodowie
Grażyna Szewczyk • Halina Węgrzyn • Jolanta i Tomasz Wieczorkowie
Adam P. Fisior z Jaworzna • Teresa Zawiślak • Andrzej Urbański
Piotr Dalida • Wanda Jaszczur • Henryka Kadłubiec • Janina Kozłowska
Władysława Muc • Aniela Pitas • Tadeusz Saternus z Zabrza
Aleksandra i Wiesław Sokołowie • Tymoteusz Wieczorek • Beata Sikorska

Razem 9 290 zł

WPŁATY NA KONTO LUB DO KASY STOWARZYSZENIA

Urszula i Piotr Baciowie
Małgorzata Błaszczyk • Maria Cieśla z d. Potępka • Jacek Mościński
Henryka Panek • Jerzy Zasadzień
Tedodozja Buba • Henryka Cieśla

Razem 1040 zł

.

Bóg im Zapłać !

Tym szlachetnym gestem dali wyraz odpowiedzialności
za spadek po wielu pokoleniach bobrowniczan.

Nazwiska wszystkich przekazujących darowizny są zapisywane         
w Pamiątkowej Księdze Darczyńców i Dobroczyńców
wystawionej do wglądu w zabytkowym kościele.
Szczodrzy darczyńcy zostaną w przyszłości upamiętnieni "na wieczne czasy"
tabliczkami umieszczonymi w kościele.
Darowizny, tak jak dotychczas, można wpłacać za pokwitowaniem
p. Halinie Gajdzik i p. Kazimierze Wymysło
lub przelewem

na konto parafialne
PKO BP SA. Oddział I w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 20
NR 53 1020 2498 0000 8202 0470 3387:
i
na konto Stowarzyszenia
Raiffeisen Bank Polska S.A.
01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 10/16
NR 96 1750 0012 0000 0000 3987 4881

OTWÓRZMY SERCA

PATRONOWI W PODZIĘCE

BOGU NA CHWAŁĘ