Obiekty sakralne

Nowy kościół św. Wawrzyńca w Bobrownikach

*

*

*
Nowy kościół parafialny św. Wawrzyńca w Bobrownikach
został zbudowany w latach 1993-2004, z betonu i cegły.
Bogata jego fasada, pełniąca funkcje reprezentacyjne,
została z uszanowaniem zwrócona do bocznej nawy starego kościoła „Ojca”.

۩

Jest kościołem halowym wzniesionym na planie krzyża.
Nawa główna ma długości 37,5 m, nawa poprzeczna 27 m.
Skrzyżowanie naw jest podwyższone i zwieńczone wieżyczką – sygnaturką.
Wysokość kościoła w kluczu prezbiterium wraz z wieżyczką wynosi 27 m.

۩

Nawa główna, do której przylegają oddzielone od niej arkadami nawy boczne,
przechodzi w prezbiterium znajdujące się między zbudowanymi
w nawie poprzecznej dwoma aneksami przeznaczonymi na zakrystię. 
Od strony południowej zamyka ją przedsionek, nad którym zbudowano balkon
zwany chórem, wysunięty lekkim łukiem w stronę prezbiterium.

۩

Na północno-wschodnim narożu kościoła wznosi się wysoka masywna wieża
- dzwonnica z dobudowaną przy jej wschodniej ścianie kaplicą pogrzebową.

۩

Nawa główna wraz z bocznymi i nawa poprzeczna przykryte są dwuspadowymi
żelazobetonowymi stropodachami pokrytymi blachą miedzianą.
Wieżę i wieżyczkę, wznosząca się nad gwiaździstym w formie stropodachem
nad skrzyżowaniem naw, nakryto miedzianymi hełmami
zwieńczonymi krzyżami wykutymi także z miedzi.

۩

Zarówno dach i hełmy, jak i stylizowane na formach gotyckich ostre łuki portali,
strzeliste formy okien wypełnionych witrażami i ich obramowania
oraz wyraziste na tle czerwonych ceglanych murów tynkowane na biało blendy,
nadają monumentalnej bryle kościoła pewnej lekkości.

۩

Do kościoła prowadzą  granitowe schody zbudowane na całą szerokość fasady.
Od północnej strony do kościoła przylega plebania.
Wraz z kościołem stanowią jeden obiekt.
Interesujące zastosowanie cegły, uznawanej za materiał wyjątkowej godności,
zarówno zewnątrz jak i wewnątrz obiektu,
jest wyrazem  pełnej do niego atencji  projektanta obiektu,
którym jest architekt Romuald Malina.

۩

Zdjęcie wykonane przez Tomasza Zawiślaka. Rok 2007.

***

*

*

*

*

*

Zdjęcia wnętrza kościoła wykonała Halina Gajdzik. Rok 2011.

*