Obiekty sakralne

2014-04-27 14:33

Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII


Litanią do Wszystkich Świętych rozpoczęła się mszę kanonizacyjną Jana Pawła II
i Jana XXIII na placu Świętego Piotra pod przewodnictwem papieża Franciszka.

Podczas mszy kanonizacyjnej o wpisanie obu błogosławionych w poczet świętych
poprosili papieża Franciszka prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
kardynał Angelo Amato i postulatorzy procesów - ojciec Giovangiuseppe Califano
i ksiądz Sławomir Oder.
Kardynał Amato podszedł do papieża wraz z dwoma postulatorami procesów
kanonizacyjnych - włoskim franciszkaninem oraz polskim księdzem
i przedstawił następującą prośbę:
"Ojcze Święty, Święta Matka Kościół prosi usilnie o to,
by Wasza Świątobliwość wpisał błogosławionych Jana XXIII i Jana Pawła II
w poczet świętych i aby jako tacy wzywani oni byli przez wszystkich chrześcijan".

Papież wygłosił słowa:
"Drodzy bracia, zanieśmy nasze prośby do Boga Ojca Wszechmogącego
przez Jezusa Chrystusa o to,
aby za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy i wszystkich świętych
wspierał swą łaską akt, który mamy uczynić".

W kulminacyjnym punkcie niedzielnej mszy wygłosił formułę kanonizacyjną:

„Na chwałę Trójcy Przenajświętszej,
dla wywyższenia katolickiej wiary i wzrostu chrześcijańskiego życia,
na mocy władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa,
świętych Apostołów Piotra i Pawła,
a także Naszej, po uprzednim dojrzałym namyśle,
po licznych prośbach o pomoc Bożą
i po wysłuchaniu opinii naszych Braci w biskupstwie
orzekamy i ogłaszamy świętymi błogosławionych Jana XXIII i Jana Pawła II
i wpisujemy ich w poczet świętych i polecamy,
aby w całym Kościele byli oni czczeni z oddaniem pośród świętych.
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

W homilii podczas mszy kanonizacyjnej papież Franciszek
nazwał Jana XXIII i Jana Pawła II  ludźmi mężnymi".
Powiedział:
„Złożyli Kościołowi i światu świadectwo dobroci Boga i Jego miłosierdzia”.
„Byli kapłanami, biskupami i papieżami XX wieku.
Poznali jego tragedie, ale nie byli nimi przytłoczeni.
Silniejszy był w nich Bóg; silniejsza była w nich wiara w Jezusa Chrystusa,
Odkupiciela człowieka i Pana historii; silniejsze było w nich miłosierdzie Boga".
„Jan XXIII i Jan Paweł II współpracowali z Duchem Świętym,
aby odnowić i dostosować Kościół do jego pierwotnego obrazu,
który nadali mu święci w ciągu wieków".

Po uroczystościach kanonizacyjnych metropolita lubelski abp Stanisław Budzik
powiedział: „Jan Paweł II był wielkim darem dla Polski i dla świata".

Na mszę kanonizacyjną Jana XXIII i Jana Pawła II przybyło 800 tysięcy osób.

****************************************************************

Admin

Wg http://niezalezna.pl/54545-kanonizacja-jana-pawla-ii-i-jana-xxiii-relacja-z-watykanu