Obiekty sakralne

2021-05-16 13:26

Wniebowstąpienie Pańskie


Podobny obraz

Wniebowstąpienie jest poręczeniem powtórnego przyjścia Chrystusa:
"Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo,
jak widzieliście Go wstępującego do nieba".
Chrystus powróci dla ostatecznego tryumfu dobra:
powróci, by oddać swemu Ojcu wszystko,
by zgromadzić wszystkich i wszystko w Kościele.

Wniebowstąpienie jest nie tylko ostatecznym
i uroczystym wywyższeniem Jezusa z Nazaretu,
ale również zadatkiem i gwarancją wywyższenia,
wyniesienia do chwały natury ludzkiej.
Nasza wiara i nadzieja chrześcijańska zostają dzisiaj umocnione i utwierdzone,
bowiem jesteśmy zaproszeni nie tylko do tego,
by rozważać własną małość, słabość i ubóstwo,
ale także ową przemianę wspanialszą aniżeli samo dzieło stworzenia,
"przemianę", której Chrystus w nas dokonuje wówczas,
kiedy jesteśmy z Nim zjednoczeni dzięki łasce i sakramentom.

Warto podkreślić, że Pan Jezus wstąpił do nieba nie sam,
ale wziął ze sobą wszystkie dusze świętych z otchłani.
W czasie rozłąki z ciałem przed swoim zmartwychwstaniem odwiedził je w otchłani
i zapowiedział im rychłe wybawienie.
Dzisiaj spełnia obietnicę i triumfalnie wprowadza je do nieba.
Ten dzień jest więc ważnym wydarzeniem dla całego rodzaju ludzkiego.
Miejsce zbuntowanych aniołów zajmują w niebie dusze ludzkie,
aby na końcu świata mogły wejść także do chwały ich uwielbione ciała.

Na świętowane dziś wydarzenie używamy określenia "wniebowstąpienie",
gdyż Chrystus własną mocą wstąpił na niebiosa.
Swoją Matkę natomiast, a kiedyś także nas wszystkich, Chrystus zabierze do nieba.
Stąd mówimy o "wniebowzięciu".

W Polsce uroczystość Wniebowstąpienia - zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów obchodzimy w VII Niedzielę Wielkanocną.

***********************************************************

za https://brewiarz.pl/czytelnia/wniebowstapienie.php3