Obiekty sakralne

2020-08-30 10:18

Opowieśc o kapłanie rodem z Bobrownik


Opublikowana została biografia Ks. Ignacego Rabsztyna,
wydana dzięki pomocy Kurii Częstochowskiej,
O.O. Paulinów na Jasnej Górze
i Ks. prałata dr. hab. Zdzisława Małeckiego.
..

Jest to opowieść o ziemskim pielgrzymowaniu 1 z 12 synów Ziemi Bobrownickiej
powołanych do służby kapłańskiej. Upamiętnia  kapłana, który swoimi dokonaniami
zapisał się nie tylko w historii Bobrownik, ale również obozu koncentracyjnego
w Dachau i ośrodków polonijnych w Niemczech; który pełen głębokiej wiary
oraz Bożego entuzjazmu, był człowiekiem czynu i do końca wspaniałomyślnie
dzielił się nie tylko Ewangelią; którego całe życie było wpisane w etos kapłańskiej
służby, ofiary i chrześcijańskiego ducha miłości.

Została opracowana w oparciu o materiały archiwalne oraz publikacje dostępne
w zbiorach bibliotecznych i w Internecie. Znalazły się w niej wspomnienia rodziny
Ks. Ignacego Rabsztyna, współbraci dachauczyków oraz mieszkanców Bobrownik.
Zawiera 16 kopii dokumentów archiwalnych i 87 zdjęć.

*****************************************************
Ks. prałat Ignacy Rabsztyn, był kapłanem Diecezji Częstochowskiej.
W 1941 r. został wywieziony do KL Dachau. Po wyzwoleniu obozu podjął posługę 
wśród Polaków w Niemczech. Zaspokajał nie tylko ich potrzeby religijne.
Pomagał im w sprawach bytowych. Stymulował organizowanie ich życia kulturalno-
oświatowego oraz sportowego. Służył zarówno tym, którzy znaleźli się tam

po wojnie, jak i tym przybyłym na fali emigracji postsolidarnościowej,
a potem emigracji bytowej.
..

Wcześniej, w okresie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, organizował życie
młodzieży naszej Parafii.

Obdarował m. in. Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej,
klasztor jasnogórski, bazylikę częstochowską i nasze kościoły.

Został uhonorowany przez papieża Jana XXIII i kapitułę częstochowską.
..


....................................................................................
foto Giuseppe Felici

Bywał przyjmowany w Castel Gandolfo przez papieża Jana Pawła II.

Jest pochowany na cmentarzu w Bobrownikach.

***************************************************

Egzemplarze albumowego wydanie książki są cegiełkiamina rzecz kościoła,

w którym Ks. Ignacy Rabsztyn otrzymał pierwsze znaki powołania -

zabytkowego kościoła św. Wawrzyńcaw Bobrownikach.

Zakup egzemplarza jest wyrazem wsparcia prac konserwatorskich w tym kościele -

odsłonięcia polichromii ścian i stropu prezbiterium.

*************************************************** Autorka