Obiekty sakralne

2020-10-04 12:14

Zbiórka na Caritas


W pierwszą niedzielę października będziemy zbierać ofiary, które zostaną
przeznaczone na dzieła caritas, m.in.:
- schronienie dla ponad 200 osób każdego dnia, w tym także dzieci
- ciepły posiłek, który dla wielu jest jedynym w ciągu dnia
- rehabilitację niepełnosprawnych
- opiekę nad dziećmi i osobami starszymi.

Drogie siostry i bracia, to dzięki Wam Caritas w naszej diecezji może podejmować
ciągle nowe zadania.
Obecnie w Będzinie powstaje centralny magazyn żywnościowy, który pozwoli nam
w sposób profesjonalny dystrybuować żywność dla najuboższych.
Stajemy również przed problemem utrzymania i dokonania koniecznych remontów
w Diecezjalnym Domu Matki i Dziecka.

Za każde wsparcie, a szczególnie za złożone do puszek w niedzielę 4 października,
w imieniu naszych podopiecznych z serca dziękujemy i zapewniamy o modlitwie.

........................................................................... ks. Tomasz Folga
......................................... ................ .Dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej