Obiekty sakralne

2021-01-07 10:40

Ad wydania biografii ks. Ignacego Rabsztyna


Książka "DOŚWIADCZONY ŁASKĄ BOŻĄ, MOCNY WIARĄ, NADZIEJĄ I MIŁOŚCIĄ"

będąca biografią ks. prałata Ignacego Rabsztyna, syna ziemi bobrownickiej,

została wydana przez Parafię Bobrowniki, dzięki wsparciu:

Kurii Archidiecezji Częstochowskiej, która przekazała                        3 000,00 zł

Klasztoru O.O. Paulinów z Jasnej Góry, który przekazał                      2 000,00 zł

Proboszcza Polskiej Parafii w Ludwigsburgu, który przkazał 150 ..... 631,74 zł

Koszty wydania i przesyłek pocztowych to kwota............................... 4 996,78 zł

Kwota pozostała ...................................................................................... 634,96 zł

150 € za egzemplarze przesłane Polskiej Parafii w Ludwigsburgu         644,69 zł

Kwota za egzemlarze rozprowadzone w 2020 r. jako "cegiełki""" ....

na rzecz zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Bobrownikach .......3 000,00 zł

DOCHÓD                                                                                                  4 279,65 zł

*****************************************************************

Kwota dochodu wzrośnie jeszcze o 1 500,00 zł.

Zakładam bowiem, że pozostałe 30 egzemplarzy znajdzie nabywców.

Nabywcy nie tylko poznają postać niezwykłego "naszego"kapłana,

ale znajdą w niej także wiele wiadomości o historii Bobrownik

i o wielu bobrowczaninach, zapewne i o swoich krewnych.

Jednocześnie pomogą kościołowi, z którym byli oni związani sercem i umysłem.


............................................................Autorka ksiażki Halina Gajdzik