Obiekty sakralne

2021-01-10 14:39

RAZEM MOŻNA WIĘCEJ


W ROKU 2020 DAROWIZNY NA RZECZ ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA

PRZEKAZALI

Rodzina Skubaczów

Janina Kozłowska • Halina Gajdzik

Jacek Mościński • Zofia Muc • Henryk Wadowski • Halina Węgrzyn

Małgorzata Kosmala • Waldemar Berez • Teresa Michalik

Stanisława Panek • Zofia i Jerzy Zasadzieniowie

Henryk Bacia • Magdalena Mika • Władysława Muc • Teresa Olszówka

Jadwiga Skórka • Anna i Franciszek Skupieniowie

Halina i Włodzimierz Swobodowie • Małgorzata Żyrek

Łukasz Berger • Bożena Czarnecka

Łączna kwota ich darowizn to 4 364 zł

.

.

Bóg im Zapłać !

Tym szlachetnym gestem dali wyraz odpowiedzialności

za spadek po wielu pokoleniach bobrowniczan

Ɣ

Równocześnie zwracamy się z prośbą o dalsze przekazywanie darowizn
na rzecz naszego zabytku
Prosimy tych, którzy czynią to od lat
i tych, którzy do tej pory jeszcze się nie dołożyli
Liczymy na zrozumieniu przez naszą społeczność parafialną
wartości i roli sakralnego dziedzictwa kulturowego naszej małej Ojczyzny

Zapewne są jeszcze osoby i rodziny,
które noszą się z zamiarem dołączenia do grona darczyńców
zarówno wśród tych, którzy mieszkają tu od urodzenia
jak i wśród tych, którzy wybrali Bobrowniki
na miejsce dla siebie i dla swoich dzieci
Gdyby każda rodzina przekazywała na rok choć symboliczną kwotę,
to restauracja naszego zabytku byłaby spokojnie i efektywnie realizowana

Ɣ

Nazwiska wszystkich przekazujących darowizny

wraz z podaniem przekazanych kwot

są zapisywane w Pamiątkowej Księdze Darczyńców i Dobroczyńców

wystawionej do wglądu w zabytkowym kościele.

Szczodrzy darczyńcy zostaną w przyszłości upamiętnieni "na wieczne czasy"

tabliczkami umieszczonymi w kościele

ƔDarowizny, tak jak dotychczas, można wpłacać za pokwitowaniem
p. Halinie Gajdzik i p. Kazimierze Wymysło
lub przelewem

na konto parafialne
PKO BP SA. Oddział I w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 20
NR 53 1020 2498 0000 8202 0470 3387:
i
na konto Stowarzyszenia
Raiffeisen Bank Polska S.A.
01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 10/16
NR 96 1750 0012 0000 0000 3987 4881

OTWÓRZMY SERCA

PATRONOWI W PODZIĘCE

BOGU NA CHWAŁĘ