Obiekty sakralne

2021-05-02 11:45

3 MAJA


Kościół katolicki w Polsce 3 maja obchodzi uroczystość

Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Uroczystość ta nawiązuje do Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza.

Dzień 3 maja jest także Narodowym Świętem Konstytucji 3 Maja.
.


.
W czasie najazdu szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej,
przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, król Jan Kazimierz złożył
uroczyste śluby, w których zobowiązywał się m.in. szerzyć cześć Maryi,
wystarać się u papieża o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej
Korony Polskiej, a także zająć się losem chłopów i zaprowadzić w państwie
sprawiedliwość społeczną. Jan Kazimierz nie mógł jednak dopełnić ślubów.
Państwo opanowywał wówczas coraz większy chaos, a sam władca w niedługim
czasie zdecydował się abdykować.

W roku 1856 r. w Paryżu, nastąpiło odnowienie ślubów Jana Kazimierza przez
jednego z twórców zgromadzenia zmartwychwstańców ks. Aleksandra
Jełowickiego oraz krąg osób m. in. z Adamem Mickiewiczem, przekonanych,
że drogą do odzyskania niepodległości jest moralne odrodzenie polskiego
społeczeństwa.

Aktualizacja ślubów Jana Kazimierza miała miejsce także w 1904 roku.
Dokonał tego św. Józef Bilczewski, ówczesny arcybiskup Lwowa, który
zgromadził przedstawicieli narodu ze wszystkich zaborów.
Po tych uroczystościach papież Pius X w 1908 r. zezwolił na wpisanie wezwania
„Królowo Polski” na stałe do Litanii Loretańskiej.
W tym samym roku ustanowił dla diecezji lwowskiej święto Królowej Polski.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Episkopat Polski zwrócił
się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie święta dla Polski pod wezwaniem
„Królowej Polski”. Papież Benedykt XV przychylił się do tej prośby w 1920.
Biskupi zaproponowali Ojcu Świętemu dzień 3 maja, aby podkreślić łączność
święta z Sejmem Czteroletnim, w szczególności z uchwaloną 3 maja 1791 r.
pierwszą Konstytucją Polski.