Posługa kapłańska

Bierzmowanie

Dary Ducha Świętego-www.ministrant.eu

Bierzmowanie razem z Chrztem i Eucharystią
należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.
Jest Sakramentem Dojrzałości Chrześcijańskiej.

Jego przyjęcie oznacza zrozumienie Prawd Wiary
i identyfikowanie się z Kościołem Rzymskokatolickim.

Bierzmowanie jest sakramentem, który daje Ducha Świętego, ,
aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa,
umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania
i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem,
któremu towarzyszą czyny.
(KRK 1316)

"Duch Świety namaścił Jezusa;
dzięki Chrystusowi i ja otrzymałem Ducha Świętego,
który sprawił, że narodziłem się na nowo do życia dziecka Bożego
skierowanego w miłości i posłuszeństwie ku Ojcu;
dlatego chcę prowadzić życie w Duchu,  poddając się Jego tchnieniu i mocy".

Istotnym obrzędem bierzmowania
jest namaszczenie olejem krzyżma świętego czoła ochrzczonego
wraz z położeniem ręki na jego głowie przez szafarza,
i słowami:
"Nadaję Tobie imię... przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

Bierzmowani dostępują pełniejszego udziału
w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa.
Zostają powołani do dawania świadectwa Chrystusowi słowem i życiem
oraz do podejmowania odpowiedzialnych zadań w Kościele i w świecie.
Człowiek bierzmowany, jako świadek Chrystusa,
ma w mocy Ducha Świętego szerzyć wiarę
i bronić jej słowem oraz czynem
i w ten sposób przyczyniać się do budowania Kościoła.

W Kościele łacińskim czasem udzielania bierzmowania został przyjęty "wiek rozeznania".
W Kościele w Polsce na ogół bierzmowania udziela się dorastającej młodzieży,
która może już całkowicie samodzielnie opowiedzieć się za Chrystusem i Kościołem

Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się od gimnazjum.
Polega ono na uczestnictwie:

• w lekcjach religii w szkole

• w niedzielnych Mszach świętych

• w spotkaniach przed ceremonią bierzmowania.

Bez przyjęcia Sakramentu Bierzmowania nie można uzyskać zaświadczenia,
że się jest wierzącym i praktykującym katolikiem.
Jest to sakrament konieczny, aby spełniać jakiekolwiek funkcje w Kościele
np. rodzica chrzestnego
oraz by przyjąć Sakrament Małżeństwa lub Kapłaństwa.

*

AD 2010

Bierzmowani przez JE Księdza Biskupa Grzegorz Kaszaka

Karolina Bąk, Anna Berez, Tomasz Bieryt, Grzegorz Bogusiewicz, Aleksandra Brodowska
Kamil Chmura, Aleksander Dziuk, Dawid Faryś, Sebastian Gieras, Monika Haładus
Karolina Jędrzejek, Aleksander Kaleta, Bartłomiej Karaś, Daria Kowalik, Agata Kozieł
Piotr Krzywicki, Aleksandra Kuczera, Klaudia Mańka, Karol Mirecki, Damian Mościński
Patryk Nowak, Paula Olejniczak, Dawid Połeć, Marek Siudak, Krystian Sokoła
Kamil Warmuz, Olaf Wojda, Łukasz Wostal, Wiktoria Wójtowicz

AD 2011

Bierzmowani przez JE Księdza Biskupa Piotra Skuchę

Mateusz Bacia, Dawid Berez, Iwona Dmowska, Grzegorz Dyszy, Marcin Dyszy
Patrycja Dyszy, Marta Dziuk, Karolina Haładus, Jakub Karaś, Dawid Kazek
Karol Komorowski, Grzegorz Kowalik, Kamil Krysiak, Michał Kwintal, Patrycja Łątka
Julia Mościńska, Michał Mróz, Monika Nocuń, Oskar Ożóg, Wojciech Panek
Marta Poloczek, Halina Prostko, Adam Sorankowski, Kamil Szymczak
Wiktoria Wojda, Karolina Wostal, Anna Woźniak, Natalia Zaporowska

AD 2014

Bierzmowani przez JE Księdza Biskupa Grzegorz Kaszaka

Michał Adamczyk, Oliwia Adamczyk, Damian Bajerski, Agnieszka Falkowicz
Adrian Gieras, Agata Głogowska, Paulina Grudzień, Wiktoria Klajn, Nikodem Latosik
Paulina Marczewska, Wojciech Samela, Łukasz Skowronek, Natalia Skórka
Laura Strzymińska, Karol Szymala, Patrycja Trzęsicka, Martyna Zielińska, Paulina Zych

AD 2015

Bierzmowani przez JE Księdza Biskupa Piotra Skuchę

Zuzanna Bacia, Oliwia Baczewska, Julia Balcerowska, Szymon Boroń, Kamil Gajer
Adam Kadłubiec, Oskar Konowoł, Przemysław Kopycki, Dawid Krupa
Szymon Kucharczyk, Dominik Lesik, Julia Nowak, Karolina Pasek, Dawid Pawlik
Oliwia Pawłowska, Patrycja Pezda, Wiktoria Pezda, Weronika Piekacz
Kacper Sarwa, Jakub Stelmach, Dawid Śmiglarski, Damian Targosz, Sara Wyderka

AD 2017

Bierzmowani przez JE Księdza Biskupa Piotra Skuchę

Wiktoria Dyszy, Julia Garłowska, Wioletta Kołando, Wiktoria Kosel, Paula Łątka
Maciej Mańka, Joanna Mączka, Aleksander Nocuń, Jarosław Nocuń, Wiktoria Pasek
Wojciech Pasek, Szymon Pawlak, Natalia Rabsztyn, Kornelia Rabus
Patrycja Sakowska, Krystian Siudak, Mateusz Sokoła

AD 2019

Bierzmowani przez JE Księdza Biskupa Piotra Skuchę

Natalia Boroń, Weronika Burda, Wiktoria Całusińska, Alicja Dalida
Zuzanna Gaweł, Dawid Jagoś, Weronika Kania, Eliza Kasperczyk, Liwia Knapik
Igor Kucharczyk, Kamil Mendrak, Weronika Mika, Dawid Płatek
Zuzanna Sakowska, Martyna Skowronek, Michał Sokoła, Adam Szołtysek
Alicja Szołtysek, Kamil Tomanek, Judyta Wieczorek, Kacper Wieczorek
Agata Wójcik, Oliwia Wrana, Karolina Zachariasz

AD 2021

Bierzmowani przez JE Księdza Biskupa Piotra Skuchę

Natalia Bodusz, Zuzanna Borek, Paulina Brodowska, Sebastian Czenczek
Oliwia Florczak, Lena Gącarz, Szymon Głowacz, Wiktor Kania, Marcin Koch
Kamil Komorowski, Julia Mańka, Michał Markiewicz, Julia Piec
Maja Pogoda, Igor Reszka, Paulina Rożek, Oliwia Różyło, Jakub Rygoł
Krzysztof Skutnik, Aniela Szafrańska, Igor Szlęzak
Sandra Szołtysek, Martyna Wójcik, Kinga Zieińska