Posługa kapłańska

MAŁŻEŃSTWO SAKRAMENTALNE

..
Czy nie czytaliście, że Stwórca stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?
I rzekł:
"Dlatego opuści człowiek ojca i matkę
i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem.
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało.
Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela!"
[Mt 19,4b-6]
.
Małżeństwo sakramentalne – związek monogamiczny mężczyzny i kobiety
będący sakramentalnym znakiem miłości Chrystusa i Kościoła.
Katechizm Kościoła Katolickiego definiuje małżeństwo jako przymierze
mężczyzny i kobiety tworzące wspólnotę całego życia,
podejmowane dla ich własnego dobra i dla zrodzenia i wychowania potomstwa.
Małżeństwo w rozumieniu katolickim jest zatem zjednoczeniem dwojga osób,
tworzących związek nierozerwalny do śmierci jednego z małżonków.
.
Forma Sakramentu Małżeństwa
.
Szafarzami są sami małżonkowie.
Kapłan jest tylko świadkiem urzędowym zawarcia sakramentu.
Zawarcie małżeństwa polega na tym, że mężczyzna i kobieta składają sobie
przysięgę wzajemnej, wiernej i dozgonnej miłości.
Nowożeńcy wypowiadają następujące słowa:
Ja... , biorę ciebie... , za żonę (męża)
i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską
oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci.
Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.
.
Po złożeniu sobie przysięgi miłości przez nowożeńców, kapłan oświadcza:
«Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela».
Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła potwierdzam

i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
.
Ślub, wiążąc młodą parę węzłem małżeńskim ma konsekwencje sakramentalne
i prawno-kanoniczne. Z obydwu racji jest on nierozerwalny.
Czasem dochodzi jednak do nieważnego zawarcia małżeństwa - gdy narzeczeni
nie są zdolni do jego zawarcia lub gdy próbują zawrzeć małżeństwo
z naruszeniem odpowiednich kanonów.
.
Przed ślubem
..

Rejestracja na kursy przedmałżeńskie w Diecezji Sosnowieckiej odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie https://narzeczeni.sosnowiec.pl

  • Prosimy, by każdy z narzeczonych rejestrował się osobno.
  • Koszt odbycia pre-kan wynosi 150 zł od pary (opłata pokrywa nauki wspólne oraz 2 spotkania indywidulane w poradni życia rodzinnego)
  • Narzeczeni mają możliwość wyboru Ośrodka prowadzącego nauki, w którym będą się przygotowywać do małżeństwa: Czeladź, Jaworzno, Olkusz i Wolbrom (jedynym ograniczeniem jest ustalona liczba miejsc na poszczególny termin kursu). Dlatego prosimy pary chcące zawrzeć ślub do rozpoczęcia przygotowania możliwie jak najwcześniej.
  • Ważne jest, jeśli to możliwe, by oboje narzeczeni jako para uczestniczyli w tym samym kursie.
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu zostanie wydane przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin. Oficjalny dokument będzie wydrukowany na papierze kurialnym i będzie zabezpieczony wyciskaną pieczęcią.
  • Poza kursem przedmałżeńskim, narzeczeni są zobowiązani do odbycia 2 spotkań w poradni życia rodzinnego. Lista poradni i doradców współpracujących z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin jest dostępna na podanej powyżej stronie internetowej. Wybór doradcy jest dowolny.
  • Prosimy, by przy pierwszym spotkaniu z narzeczonymi w kancelarii wydawać druczki do spowiedzi, zawierające również miejsce na podpis dla doradcy życia rodzinnego oraz dla prowadzących pre-kany. Po odbyciu przygotowania, uzupełnione druki wraz z zaświadczeniem o odbyciu nauk przedmałżeńskich dołączamy do protokołu.
.
Wymagane dokumenty:
.
1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego, wydane nie wcześniaj niż 3 miesiące
przed datą ślubu, z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania
2. Dowody osobiste
3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich
4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
z Urzędu Stanu Cywilnego, w 3 egzemplarzach.
6. W przypadku wdów i wdowców - metryka śmierci współmałżonka.
Zaświadczenie z USC to:
Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
ważne tylko 3 miesiące! lub Odpis aktu zawarcia cywilnego związku małżeńskiego.
Należy sprawdzić czy jest zgodność danych w dokumentach cywilnych i kościelnych.
...
Znalezione obrazy dla zapytania sakrament małżeństwa
.
.
W kościele św. Wawrzyńca w  Bobrownikach
Sakramentem Małżeństwa zostali związani:
.
AD 2011.
,
Adrian Kowalewski i Katarzyna Sadlak
Michał Borowik i Anna Łasocha
Adam Panek i Anna Bożek
Piotr Taborowski i Monika Bacia
Marcin Kolenda i Patrycja Miara
.
AD 2012
.
Henryk Włodzimierz Rabus i Gabriela Maria Bienek
Sławomir Piotr Koba i Dominika Anna Chmura
Kamil Sebastian Drzymota i Marzena Teresa Zagórska
Paweł Leszek Ocieczek i Elżbieta Anna Dziewura
Rafał Tadeusz Bacia i Magdalena Agnieszka Rzepka
Tomasz Krzysztof Sieja i Magdalena Maria Rokita
Łukasz Adam Olszówka i Joanna Monika Flak
Michał Waldemar Skrzypiec i Ewelina Dorota Matyszczak
.
AD 2013
.
Krzysztof Jan Szydłowski i Barbara Małgorzata Dwornikowska
Artur Tomasz Lenart i Wioleta Maria Łukasik
.
AD 2014
.
Maciej Krzysztof Holuk i Edyta Aleksandra Majda
Adrian Tadeusz Wichrowski i Karolina Rogula
Sebastian Piotr Olszówka i Anna Antonina Augustyniak
.
AD 2015
.
Michał Adam Zając i Marta Anna Szozda
,
AD 2016
.
Jerzy Henryk Kucz i Teresa Krystyna Zawiślak z d. Nowak
Bartosz Krzysztof Ligęza i Anna Helena Szczurowska
Adrian Artur Augustyn i Krystyna Agnieszka Krupanek
Adam Kazimierz Wierzbicki i Karolina Sowa
Tomasz Paweł Rybak i Monika Agnieszka Wielgus
Dariusz Damian Dulik i Dominika Agnieszka Ziomek
.
AD 2017
.
Robert Wiesław Zabiegała i Patrycja Maria Olszewska
Jakub Jan Mężyk i Marzena Beata Wielgus
Kamil Henryk Telęga i Martyna Barbara Stacha
Łukasz Jan Kamela i Karina Jolanta Dyszy
Mateusz Henryk Szumski i Barbara Elżbieta Frączek
Michał Podczaski i Aldona Wiktoria Siuda
.
AD 2018
.
Dariusz Andrzej Dobrzański i Klaudia Anna Kadłubiec
Łukasz Ryszard Bergel i Magda Barbara Majcher
.
AD 2019
.
Wiesław Józef Sandacz i Sandra Joanna Łukasik
Michał Artur Mikołajczyk i Katarzyna Joanna Kudela
Dawid Łukasz Mańka i Agnieszka Aleksandra Kuczera
.
AD 2020
.
Marek Mateusz Siudak i Klaudia Karolina Mańka
Tomasz Łukasz Rabus i Patrycja Grażyna Dyszy
Dawid Jan Prostek i Anna Jadwiga Demiańczuk