Posługa kapłańska

Chrzest święty

Chrzest Święty | Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny  Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim

Według katolików wyraża ponowne narodziny,
jest znakiem ukochania ludzi przez Boga i ustanowienia ich swoimi dziećmi.
Wiąże się ze stosownym wpisem do ksiąg parafialnych, który jest w Polsce nieusuwalny,
nawet w przypadku odejścia ochrzczonego z Kościoła w późniejszym czasie.
Przyjęcie chrztu oznacza, że człowiek staje się chrześcijaninem
i może przyjmować inne sakramenty.
Obrzęd udzielany jest przez polanie głowy wodą
i wypowiedzenie słów niezbędnej formuły Trójcy Świętej:
"Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego".
W przypadku zagrożenia życia wystarczy, aby uczyniła to jakakolwiek osoba,
nawet  niewierząca, ale zwykle chrzest jest udzielany przez księdza podczas niedzielnej
mszy i obejmuje także wyznanie wiary przez obecnych, 
namaszczenie głowy katechumena krzyżmem świętym, włożenie białej szaty,
wręczenie zapalonej świecy ojcu lub ojcu chrzestnemu.
Tradycyjnie z obrzędem chrztu wiąże się nadanie imienia.
Kościół chrzci dzieci, jeżeli rodzice zobowiązują się wychowywać je w wierze katolickiej
(jeżeli będzie to niemożliwe, ten obowiązek spada na rodziców chrzestnych).
Zwyczajnym szafarzem chrztu jest kapłan lub diakon,
nadzwyczajnym szafarzem chrztu może być każdy człowiek,
udzielający chrztu drugiej osobie zazwyczaj w wyjątkowych okolicznościach,
w imię Trójcy Świętej.
**********************************************************
Dokumenty potrzebne do chrztu:
- akt urodzenia z USC,
- dokumenty tożsamości matki i ojca dziecka
- świadectwo ślubu kościelnego,
- zaświadczenia rodziców chrzestnych z ich własnych parafii dopuszczające do godności
..ojca czy matki  chrzestnej,
- zgodę na chrzest własnego proboszcza w przypadku zamieszkania w innej parafii.
W przypadku, gdy rodzice żyją w związkach niesakramentalnych, konieczna jest rozmowa
duszpasterska oraz zobowiązanie rodziców o katolickim wychowaniu dzieci.
Prawo kościelne wymaga, aby rodzice chrzestni spełniali następujące warunki:
- mieli ukończony 16 rok życia,
- sami przyjęli sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie),
- prowadzili życie zgodne z wiarą.
Powinni też przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania,
że może pełnić funkcję chrzestnego.
Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą piastować osoby:
- niepraktykujące,
- pozostające w niesakramentalnym związku małżeńskim,
- uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, a nie uczestniczący w niej.
Rzeczy potrzebne do chrztu:
Biała szata - ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie.
..................Na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu.
Biała szata symbolizuje, że dziecko po chrzcie stało się nowym stworzeniem,
oczyszczonym z grzechu, i przyoblekło się w Chrystusa.
Rodzice i chrzestni mają troszczyć się by dziecko tę nową godność
zachowało nieskalaną aż po życie wieczne.
Świeca chrzcielna - zapalana po chrzcie na znak,
............................że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.
*
Chrzest jest włączeniem do Kościoła
i powinien być dniem radości całej rodziny.
Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej
w jego intencji przez wszystkich najbliższych.
.
***
Dzieci ochrzczone w kościele św. Wawrzyńca w Bobrownikach
..
ROK 2011
.
.
Paulina Helena Lefler, Aleksandra Maria Bodusz, Maciej Piotr Stanulczyk
Jakub Henryk Saładajczyk, Amelia Ewa Bacia, Danuta Kamila Koźmińska
Julia Jolanta Tomanek, Karol Piotr Kulik, Wiktor Tomasz Gola
Natalia Jastrzębska, Błażej Kolega
Michał Patryk Kolenda, Kacper Marcin Kolenda
Miłosz Tomasz Koryczarz, Piotr Jan Kubela, Roksana Marianna Bajerska
Wiktoria Paulina Olszówka, Maksymilian Etlian Fojutkowski
Julia Karina Rokosz, Sara Dominika Wacławczyk
Oliwier Maksymilian Gajer, Błażej Artur Banaszczyk
Paweł Kamil Marcjan, Magdalena Dominika Twardokęs
Natalia Irena Surowiec, Zofia Wiktoria Koźmińska, Jakub Płatek
*
ROK 2012
.
.
Kinga Wiktoria Wrana, Jakub Bieniasz, Malwina Barbara Polak
Natalia Maria Kowalik, Jan Paweł Reszka, Aleks Andrzej Pyrkos
Nikola Krystyna Lelonek, Stanisław Mikołaj Gącerz, Antonina Danuta Klusa
Kacper Tomasz Trzaska, Maja Emilia Drzymota, Nicola Laura Kadłubiec
Zofia Stefania Cieśla, Helena Julia Skrok, Natalia Oliwia Bacia
Adam Artur Iwanicki, Antoni Gabriel Warduliński, Wojciech Antoni Zdebel
Ignacy Filip Król, Agata Małgorzata Skubacz, Maja Aneta Siedlarska
Patryk Krystian Wilczyński, Jakub Piotr Osmulski, Kacper Tadeusz Koba
*
ROK 2013
.
..
Kacper Łukasz Danch, Lena Oliwia Żyrek, Oskar Justin Rokita, Błażej Jan Cygan
Eryk Ryszard Tomeczek, Malwina Maria Olszówka, Paulina Maria Wyderka
Helena Aleksandra Kraińska, Lena Maria Borek, Vanessa Barbara Falkiewicz
Szymon Adam Florczak, Amine Kryst Lamzouri, Oliwia Sylwia Guzik
Nadia Weronika Piekacz, Leon Andrzej Cieśla, Oliwier Franciszek Kuczera
Jakub Leszek Sikora, Julia Anastazja Mazurek, Mateusz Paweł Olszówka
Maja Agnieszka Kołando, Bartosz Zając, Martyna Joanna Kaleta
*
ROK 2014
.
...
Maja Karolina Konieczny, Adam Tomasz Twardokęs, Zofia Julia Polak
Zofia Małgorzata Kiełtyka, Nadia Wiktoria Rzeźniczek
Antoni Piotr Świtała, Jakub Wacław Sokoła, Mateusz Daniel Skrzypiec
Marcelina Maja Nowak, Jan Paweł Rutkowski 
Joanna Maria Chwałek, Maxymilian Kajetan Tkacz, Iga Klara Borek
Bartosz Tomasz Dyszy, Adrian Marek Olszówka, Franciszek Jakub Tajchman
.
ROK 2015
.
.
Wojciech Marek Osmulski, Wiktoria Edyta Trzaska, Marek Krzysztof Dyszy
Karolina Łucja Skubacz, Maria Stefania Rak, Milena Zuzanna Dyszy
Zenobia Maria Gaweł, Adrianna Joanna Olszówka, Igor Kolega
Wiktoria Anna Bacia, Milena Nadia Mazurek, Liliana Sara Missala-Bogacka
Stanisław Franciszek Jaworski, Zofia Irena Rabsztyn, Oliwia Lüdtke
Oliwia Antonina Horodyńska, Jakub Krzysztof Dyszy
Julia Monika Macioł, Maja Karolina Dudkiewicz
.
ROK 2016
.
Znalezione obrazy dla zapytania chrzest dziecka
.
Weronika Anna Gola, Marek Matthias Gauter, Olaf Michał Kasperczyk
Julia Edyta Holuk, Emilia Kamila Kandzia, Michał Stanisław Bodusz
Wiktoria Ewa Filipecka, Jagoda Dwornikowska
Hanna Maria Pierończyk, Jan Adam Augustyn
Emilia Wiktoria Kostarek, Kacper Oskar Dawid
Miłosz Stanisław Boroń, Lena Wiktoria Rokita
.
ROK 2017
.
.
Grzegorz Henryk Meres, Helena Julia Kaczorek, Jan Maciej Walas
Mikołaj Damian Dudkiewicz, Roman Ryszard Reszka
Bartosz Dominik Kaleta, Kornel Andrzej Zając, Jakub Artur Banaszczyk
Szymon Łukasz Szewczyk, Stanisław Ksawery Mazurek, Zofia Magdalena Bacia
.
ROK 2018
.
.
.
Igor Jerzy Lindel, Nadia Maja Lindel, Tymon Krystian Dejas
Borys Dwornikowski, Luna Marianna Barkoumi
Hanna Lucyna Rogala, Wojciech Jerzy Rogala, Jakub Sebastian Czenczek
Maciej Stanisław Pierończyk, Nikodem Oliwier Missala, Helena Julia Całka
Nikola Weronika Bąkowska
.
ROK 2019
.
.
Martyna Aleksandra Seralis, Lena Dominika Głogowska
Zuzanna Zdzisława Wyrwalec, Jakub Mariusz Gut, Klara Antonina Dulik
Katarzyna Weronika Meres, Piotr Adam Horodyński
Sebastian Aleksander Holuk, Aleksander Łukasz Olszówka, Oliwia Anna Kandzia
.
ROK 2020
.
.
Szymon Kacper Wrana, Stanisław Wojciech Monkiewicz, Kornel Piotr Cieśla
Miłosz Mikołaj Kliszewski, Zuzanna Maja Chmielewska, Wojciech Jan Pierończyk
Bartłomiej Ignacy Kala, Marcelina Joanna Pieknik, Paulina Anna Dyszy
Franciszek Lew Sokoła
.
ROK 2021
.

.
Mikołaj Aleksander Leszek,Tymon Kowalik, Kacper Kogut
Wiktor Tadeusz Pawłowicz, Lena Anna Mańka,
Kaja Maja Dudkiewicz, Pola Aniela Samela, Szymon Marek Siudak
.lena Bacia